Clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea reglementată.

SC GREEN GRID ONE SRL, titular al proiectului – Reazlizare parc fotovoltaic, utilitati aferente, imprejmuire, statie de transformare, creare access si record la SEN, anunta publicul interest asupra luarii decizziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – Reazlizare parc fotovoltaic, utilitati aferente, imprejmuire, statie de transformare, creare access si record la SEN, propus a fi amplasat in intravilan Sebis, FN (teren intravilan pasune – CF nr. 301224, nr. 301228, nr. 301222, nr. 301251), jud. Arad.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:30-13:30, precum si la urmatoarea adresa de interner www.apmar.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

  1. Publicul interest poate depune propuneri in cee ace priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Arad in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.