Clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea reglementată.

SC GREEN GRID ONE SRL anunta publicul interest asupra depunerii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "Realizare parc fotovoltaic, utilitati aferente, împrejmuire, stație de transformare, creare acces și racord la SEN" propus a fi amplasat in intravilan Sebiș, FN (teren intravilan pășune – CF nr. 301224, nr. 301228,  nr. 301222, nr. 301251), jud. Arad.
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Arad poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.
Studiile pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN si la sediul SC GREEN GRID ONE SRL din Sibiu, str. Neppendorf, nr. 2, ap. S5, jud. Sibiu, zilnic intre orele 09:00 – 14:00.
Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: www.apmar.anpm.ro.
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria orașului Sebiș în data de 30.05.2023, începând cu ora 13:00.
Publicul interest poate transmite in scris comentarii/opinii/observații privind documentele mentionate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, pâna la data de 30.05.2023.